top of page
Verkstedledere

De som leder verkstedet er initiativtager og produsent Helle Levang Moum i samarbeid med dansekunstnerne Alexander S. L. Aarø og Tuva Selmer-Olsen.

 

Verkstedlederne jobber til daglig med samtidsdans på forskjellige måter; skapende, utøvende, undervisning og administrativt. De har bred erfaring med kulturutveksling og det å samarbeide med barn og unge.

 

Vi er to dansekunstnere som kommer til skolen: 

Enten Helle og Alexander, eller Helle og Tuva, avhengig av tidsperiode.

Vi liker


Å danse

Å høre og skrive fortellinger

 

Å være ute i skogen

 

Å sitte rundt et bål​ 

 

Å lære om skogen​

 

Å ta vare på skogen

 

Å le

Vi finner gleden i å bevege og uttrykke oss! 
 
På Verksted i kreativ dans (VKD) får eleven mulighet til å delta i en leken og kreativ prosess hvor de lager dans og tekst.

Omgivelsene våre og fortellinger vil bli brukt som innfallsvinkler i arbeidet.

 ​

Inkluderende klassemiljø og grunnleggende muntlige ferdigheter 

 

To dansekunstnere kommer til skolen for å samarbeide med en gruppe elever og lærerne. Målet er å få trygghet til å uttrykke seg i dans, muntlig og i tekst. 

"Ved å bruke skogen som ramme, ble det mer fokus på dans som samspill, heller enn scenekunst. Dette synes jeg fint passer med formålet med kroppsøvingsfaget."

Iselin Aartun, Refstad skole

Det kreves ingen forhåndskunnskap i dans for å være med på verkstedet. 

Målgruppe: Barn og unge 11 - 15 år.

Tilbakemeldinger fra tidligere verksted
Brandbu ungdomsskole, DKS Gran og Lunner, september 2017.

"I utgangspunktet var jeg noe skeptisk til opplegget. Jeg så for meg at det kunne bli noe kaotisk og for "fritt" for elevene, (...). Jeg synes det er hyggelig å kunne si at jeg ble positivt overrasket (...). Det var klare rammer med konkrete oppgaver, og dagen var delt inn i passe lange bolker (...). Opplegget gir trening i samarbeid, selvstendig tenkning og det å lære seg å ha tillit til andre, (...)."

 

Kontakt
Helle Levang Moum

hmoum(at)online.no

https://hlmproductions.weebly.com

Org.nr.: 979 899 173

bottom of page